Efter den ordinære generalforsamling i Søtteforeningen afholdt den 22. marts 2022 består bestyrelsen af følgende medlemmer:

Julie Hartmann, Ry (Formand)

Finn Overgaard Hansen, Ry (Næstformand, kasserer)

Thit Sanddal Bærenholdt, Aarhus (Sekretær)

Anne-Marie Bjørn Kristensen, Ry

Kirsten Planck Larsen, Ry

Trine Sanddal Jeppesen, Ry

Jon Gislason, Aarhus

Suppleanter

Der er pt. 2 ledige suppleantposter.

Revisor

Johannes Grønager, Skanderborg