1899
Anna Klindt Sørensen bliver født 9. august 1899 på Steensgaard i Gl. Rye

1922
Anna Klindt Sørensens forældre flytter til Villa Petersborg på Enghavevej i Ry.
Samme år flytter Anna Klindt Sørensen til Paris, hvor hun med afbrydelser opholder sig frem til 1939.

1932-34
Anna Klindt Sørensen bor i denne periode fast hos moderen i Ry.

1961
Anna Klindt Sørensens moder dør.

1962
Anna Klindt Sørensens arver villa Petersborg, hvor hun bosætter sig.
Anna Klindt Sørensen offentliggør allerede her sine planer om at oprette et museum for kvindelige kunstnere i tilknytning til Petersborg. Hun starter på sin kunstsamling af egne og andres værker. Hun bor i villaen indtil hun i 1979 flytter på plejehjem.

1963
Anna Klindt Sørensen opretter et testamente, der bestemmer, at der efter hendes død skal oprettes en fond med det formål at bevare Petersborg som museum og udstillingsbygning for kunst, subsidiært at uddele et fortjenstlegat til kvindelige kunstnere.

1976
Portrætudsendelse på DR kort tid efter at Anna Klindt Sørensen har modtaget Thorvaldsen-Medaljen. Udsendelsen viser Anna Klindt Sørensen i Villa Petersborg i Ry, hvor hun bl.a. omtaler planerne for sit museum for kvindelige kunstnere.

1979
Anna Klindt Sørensen flytter til Søkilde plejehjem ved Ry.

1982
Efter indbrud og forsøgt ildspåsættelse på det ubeboede Petersborg og efter aftale med Anna Klindt Sørensen lykkedes det at anbringe hendes samling af egne og andre kvindelige kunstneres værker i depot på Silkeborg Kunstmuseum. Her opbevares samlingen frem til 2014 undtagen en periode på et par år, hvor samlingen var udlånt til Randers Kunstmuseum for udstilling og registrering.

1985
Anna Klindt Sørensen dør den 28. juli 1985 på Søkilde.
Legatbestyrelsen for Anna Klindt Sørensens fond bliver nedsat, og ideen om et kvindemuseum i Petersborg må opgives pga. manglende midler til at oprette og drive et museum.

1986
Villa Petersborg tvangssælges i juli måned til Ry Kommune.
Nogle måneder senere opretter en kreds af borgere i Ry ”Foreningen til oprettelse af Anna Klindt Sørensen Museum i Ry” med først sognepræst Helge Baden Nielsen og senere daværende afdelingsleder på Søkilde Tonni Bak Jepsen som formand.

1987
Ry kommune udskiller haven foran villa Petersborg til offentlig bypark under navnet ”Anna Klindt Sørensens Have” og sikrer dermed borgerne adgang til Gudenåen.
Villa Petersborg sættes til salg i udbud.

1988
I februar beslutter byrådet i Ry med en stemmes flertal at sælge Petersborg for kr. 675.000 til en privat køber, der vil indrette to ejerlejligheder i villaen. Museumsforeningens bud, der blev nedstemt, lød på kr. 501.000.
Samme år afholdes udstillingen ”Anna Klindt Sørensen – Billeder fra Petersborg” på hhv. Vejle Kunstmuseum, Kastrupgårdsamlingen og Randers Kunstmuseum. Der udgives et katalog ifm. udstillingen.

1996
AKS fonden finansierer udgivelsen af Finn Terman Frederiksens bog om Anna Klindt Sørensen.

1999-2001
Skovvillaen på Kunstcenteret Silkeborg Bad er her frem til 2001 stillet til rådighed for en permanent udstilling af Anna Klindt Sørensens værker og de første legatmodtageres værker.

2004
Niels Hovgaard producerer videoen ”Anna Klindt Sørensen – som vi kendte hende” for Foreningen til oprettelse af Anna Klindt Sørensen Museum i Ry.

2009
Totalinstallationen ”Anna Klindts 9 haver” på Kunstcenteret Silkeborg Bad udarbejdet af kunstneren Birgitte Ejdrup Kristensen. Værket er præmieret af Statens Kunstfond. Der er udgivet en bog om udstillingen.

2014
Museum Jorn opsiger den vederlagsfrie aftale om opbevaring af AKS-samlingen på Museum Jorn.
Fonden arrangerer en stor retrospektiv udstilling af værkerne på Rønnebæksholm og på Kunstcentret Silkeborg Bad i foråret 2015. Til udstillingerne udgives bogen ”Anna Klindt Sørensen 1899-1985” med støtte fra AKS fonden og Ny Carlsbergfondet.

2015
Efter forgæves at have søgt efter en forsvarlig opbevaringsmulighed for samlingen i Skanderborg og Ry og på andre danske kunstmuseer blev samlingen efter udstillingen deponeret hos JANUS Vestjyllands Kunstmuseum i Tistrup, der stillede sig til rådighed for vedlagsfri opbevaring af samlingen. Det lykkedes således bl.a. ved en ihærdig indsats fra Anna Klindt Sørensens fonds bestyrelse at bevare AKS-samlingen samlet.

2016
JANUS Vestjyllands kunstmuseum afholder en retrospektiv udstilling af Anna Klindt Sørensens malerier, tegninger og grafik.

2017
På Hrymfaxe forlaget i Tistrup udkommer en fuldstændig fortegnelse af Anna Klindt Sørensens grafiske værker udarbejdet af Dorte Kirkeby Andersen. Bogen er støttet af AKS fonden og Ny Carlsbergfondet.

2019
Oprettelse af initiativgruppe til opførelse af en Anna Klindt Sørensen Kunstbygning i Ry.
Ry-arkitekten Hans Lyngsgård udarbejder skitseforslaget ”Aborren” til en Anna Klindt Sørensen Kunstbygning beliggende i Anna Klindt Sørensens Have i Ry.

Anna Klindt Sørensens Fond får tilladelse fra Civilstyrelsen til at udskille samlingen fra fonden og på nærmere aftalte vilkår at overdrage den til Tistrupfonden ved JANUS Vestjyllands Kunstmuseum i Tistrup. AKS-fonden har bevaret ophavsretten til reproduktion af værkerne. AKS-fonden vil herefter koncentrere sine begrænsede midler til fortsat uddeling af hæderslegater til kvindelige kunstnere.

2020
JANUS Vestjyllands Kunstmuseum fusionerer med Varde Museerne, der samtidig overtager ansvaret for Anna Klindt Sørensens samling. Varde Museerne er et statsanerkendt museum, der fremover vil stå for opbevaring, restaurering, konservering og udlån af værkerne.