1. Anna Klindt Sørensen er født og opvokset i Gl. Rye og boede og malede i Ry i Villa Petersborg fra 1962 og indtil hun i 1979 kom på plejehjemmet Søkilde, hvor hun boede til sin død i 1985.

 2. AKS er en betydelig kvindelig kunstner fra det 20. århundrede, der fortjener en langt større opmærksomhed.

 3. AKS har efterladt en omfattende produktion af malerier, grafiske arbejder, tegninger og skitsebøger.

 4. AKS har malet flere motiver fra Ry-området.

 5. AKS arvede i 1962 Villa Petersborg, hvorefter hun arbejdede for at oprette et museum for kvindelige kunstnere i villaen i Ry.

 6. AKS testamenterede sin store samling af egne og andre kvindelige kunstneres værker til et museum for kvindelige kunstnere, der skulle bygges i haven ved Petersborg.

 7. Efter AKS ønske blev der efter hendes død oprettet en fond for kvindelige kunstnere.
  Da museet ikke kunne realiseres i 1986, blev villaen solgt og hele formuen overgik til fonden, der pt. har uddelt legater til 29 kvindelige kunstnere.

 8. AKS´s malerier, grafik og tegninger er forblevet samlet og er i dag fuldt overdraget til
  JANUS Vestjyllands Kunstmuseum under Varde Museerne, der fremover står for opbevaring, restaurering, konservering og udlån fra samlingen.

 9. En AKS Kunstbygning vil helt naturligt høre hjemme i Ry, hvor den kan opfylde Anna Klindt Sørensen livsdrøm om en kunstbygning for kvindelige kunstnere og hvor hun derved kan få den hæder som hun fortjener.

 10. En AKS Kunstbygning med skiftende udstillinger af både AKS’s værker og nulevende kvindelige kunstnere kunne for Ry blive en meget original og charmerende turistattraktion.