Arkitekt Hans Lyngsgård (MAA) udarbejdede i 2019 følgende skitseforslag, kaldet ”Aborren”, for en Anna Klindt Sørensen Kunstbygning i Ry, der er tegnet til at skulle opføres i Anna Klindt Sørensens Have. Haven ejes af Skanderborg Kommune og blev udskilt til bypark fra Villa Petersborg i 1988, da villa Petersborg (den gule bygning nedenfor) blev solgt til private.

Det har senere vist sig at dette skitseforslag ikke kan realiseres, da hele Anna Klindt Sørensens Have ligger inden for søbeskyttelseslinien, hvor der ikke må bygges. Støtteforeningens bestyrelse arbejder defor med at finde andre egnede placeringer til opførelse en Anna Klindt Sørensen Kunstbygning i Ry.

Aborren indplaceret i AKS´s have.
Situationsplan

Kunstbygningen set fra siden – på den stærkt skrånende grund.

Aborrens elegante skulpturelle form vil passe fint ind på den skrånende grund, hvor bygningen fremtræder som en et-etagers bygning tæt på nabobygninger. Yderbeklædningen udføres med tagspån i naturkløvet robinie, lærk, akacie, eller eg. Tillige vil de skrå træfacader have et organisk udtryk, og med tiden falde i ét med træer og buske.

Kunstbygningen er på ca. 500 m2 fordelt på to etager. I begge etager er der planlagt udsigtsrum foran de store glaspartier mod vest med en smuk udsigt til sø og skov. De besøgende vil her have samme udsigt som Anna Klindt Sørensen har udtrykt i et af sine hovedværker ”Vinter i Parken” malet i 1962-63.

Set fra søsiden.

De følgende to plantegninger viser hvorledes kunstbygningen er tænkt indrettet.

Skitse for indretning af indgangsetagen.
Skitse for indretning af nederste etage.