Har du efter læsning af disse sider fået lyst til at støtte ideen, vil vi opfordre dig til at melde dig ind i støtteforeningen. Du vil derved bidrage til at realisere visionen om, at etablere en Anna Klindt Sørensen Kunstbygning i Ry – en spændende kunstbygning med skiftende udstillinger af kunstnerens egne – samt fortrinsvis kvindelige kunstneres værker

Bestyrelsen tænker planen realiseret gennem fundraising fra nationale fonde suppleret med lokal støtte fra virksomheder og personer.

Der tænkes under støtteforeningen oprettet frivilliggrupper, der kan medvirke i processen mod etableringen og senere med varetagelse af kunstbygningens daglige drift.

Der er et stykke vej igen, hvorfor vi skal have flere med til at støtte initiativet enten ved at melde sig ind i støtteforeningen eller ved at gå aktivt ind i arbejdet.

Der blev afholdt borgermøde den 21. september 2021 – efterfulgt af en stiftende generalforsamling i: ”Støtteforening for Anna Klindt Sørensen Kunstbygning i Ry.

Den valgte bestyrelse kan ses her.

Ambassadørgruppen for AKS-projektet kan ses her.

Indmeldelse i støtteforeningen kan foretages her.

Personlig medlemskab for 2023: 150 kr.
Husstands medlemskab for 2023: 250 kr.

NB! Kontingent opkræves i april 2023.

Kontingent for 2023 indbetales til Jyske Bank: Reg.nr. 7241, Kontonr. 1335168

eller til MobilePay: 820989.