Følgende personer har indvilliget i at være ambassadører for AKS-Projektet og dermed bidrage til at udbrede kendskabet til Anna Klindt Sørensen og til projektet: Anna Klindt Sørensen Kunstbygning i Ry.

Ambassadørgruppen består af:

  • Birgitte Ejdrup Kristensen, Aarhus
  • Johannes Grønager (*), Skanderborg
  • Jon Gislason (*), Aarhus
  • Jonna Grønver, Ry
  • Lisbeth Poulsen, Låsby
  • Mie Bergmann, Ry
  • Sus Haugland (*), Ry
  • Tonni Bak Jepsen (*), Ry

* Medvirkede i videoen: “Anna Klindt Sørensen – som vi kendte hende” fra 2004.